Stein P. Aannerud

Stein P. Aannerud jobber som leder for digitalisering & kommersiell innsikt i Equinor. Han også ansvar for prosess automatisering på tvers av selskapet ved hjelp av digitale verktøy.

Stein P er også en ivrig ambassadør for nye måter å jobbe på, både hva gjelder fysisk utforming av lokaler til arbeids metodikk.