Trond Schrader Kristiansen

Prosjektleder Electric Region Agder fase 2, Vest-Agder Fylkeskommune

Trond Schrader Kristiansen

Kristiansand har et godt utgangspunkt for å bli Norges første «fullelektriske» kommune