Sofie Wass

Postdoktor, Senter for eHelse, UIA

Sofie Wass

Innarbeid – innovasjon gjennom samskaping

Behovsdrevet innovasjon for inkludering av personer med utviklingshemming i arbeidslivet ved bruk teknologi. InnArbeid er et 4-årig innovasjonsprosjekt (2017-2021) som er finansiert av Norges Forskningsråd. Hensikten er å utvikle innovative tjenester og teknologi for at personer med utviklingshemming kan finne, skaffe og holde på et arbeid. Det innebærer en ny tjenestemodell med ulike former for teknologi, som vil støtte overgangen fra skole til arbeid og videre deltakelse i arbeidslivet.

Sofie Wass er postdoktor i informasjonssystemer og arbeider ved Senter for eHelse på Universitetet i Agder. Hun har en bakgrunn innen e-helse og forskning rundt pasienter digitale tilgang til sin egen journal.

© 2018 Sørveiv Tech 
Bruk av informasjonskapsler