Ole T. Dønnestad

Direktør for konsernutvikling, Agder Energi

Ole T. Dønnestad

Kristiansand har et godt utgangspunkt for å bli Norges første «fullelektriske» kommune