Kjetil Nyhus

Kjetil Nyhus

Strategisk rådgiver, Egde Consulting

Kjetil Nyhus er rådgiver i Egde Consulting, og har ansvaret for tjenesteområdet Strategisk rådgivning. Han har lang erfaring fra både privat og offentlig virksomhet i ulike lederroller og som konsulent. De siste årene har han arbeidet som daglig leder for konsulentselskapet Pragma Drift, daglig leder i IKT Agder IKS og vært innleid rådgiver for flere større offentlige virksomheter (nye Viken fylkeskommune, nye Kristiansand kommune, Kongsvinger kommuner, Mattilsynet). Kjetil er opptatt av helhetlig utvikling av virksomheter hvor produkt/tjenester og organisasjonsutvikling står i fokus.

Egde Consulting er Sørlandets ledende selskap innen digitale tjenester og er spesialisert innen teknologi, rådgivning, utvikling og design. Vår digitale og forretningsmessige kompetanse bidrar til verdiskapning ved å forbedre, fornye, og forenkle våre kunders virksomhet. Vi er opptatt av å dele kunnskap og informasjon, for å bidra med å gjøre Sørlandet til en attraktiv region.

© 2018 Sørveiv Tech 
Bruk av informasjonskapsler