John-Mikal Størdal

John-Mikal Størdal

Adm. direktør, Forsvarets forskningsinstitutt