Espen Henriksen

Mobilitetsutvikler, Kolumbus

Espen Henriksen

Hvorfor ser resten av Norge til Kolumbus når det kommer til mobilitet?