Trådløse sensorer og sensornettverk

Arrangør: GCE Node
30. oktober
13:30 – 14:15
Consulen

Trådløse sensorer og sensornettverk

Nye kommunikasjonsteknologier gjør det mulig å anvende trådløse sensorer som har lang batterilevetid og lang rekkevidde. Disse teknologiene er foreløpig lite kjent. Denne sesjonen vil gi deg muligheten til å lære om teknologier som ventes å revolusjonere IoT (Internet of Things) de nærmeste årene.

Vi har delt denne sesjonen i to deler:

  • I første del vil Jan Helge Viste fra GCE NODE gi en oversikt over aktuelle teknologier og nettverk. Han vil både presentere LoRaWAN teknologien og Narrowband Internett of Things. LoRaWAN® er designet for trådløst å koble batteridrevne ‘ting’ til Internett i regionale, nasjonale eller globale nettverk, og ivaretar toveis-kommunikasjon, ende-til-ende sikkerhet, mobilitet og lokaliseringstjenester. NarrowBand Internet of Things (NB-IoT) er en ny kommunikasjonsteknologi som gjør det mulig for «ting» å kommunisere via det eksisterende 4G-nettet. Sensorene som benyttes er rimelige i produksjon og har lang batterilevetid, på opptil ti år eller mer. Dette vil gjøre det mulig å koble «ting» til internett hvor det tidligere ikke har vært lønnsomt eller praktisk gjennomførbart grunnet strøm- og dekningsutfordringer.
  • I andre del av sesjonen vil Harald Holt fra GCE NODE demonstrere enkelte sensorer og LoRAWAN nettverksteknologien. Eksempler på sensorer som vil bli demonstrert er lekkasjedetektor, vibrasjonssensor, nærværs-måler, støy, temperatur, luftfuktighet, lys, posisjon osv. Sensorene vil levere sine data via LoRaWAN nettverk, og bli gjort synlige i enkle apper.

Om GCE NODE:

Global Center of Expertise (GCE) NODE er en industridrevet klynge for havteknologi. GCE NODE består av ca. 100 selskaper som leverer verdensledende teknologi, produkter og tjenester til den globale energi- og maritime næringen. Vårt fokus er å bygge kompetanse og FoU-samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere.

Målene våre er å sikre konkurranseevnen, styrke utviklingen av nye produkter og tjenester og overføre kunnskap og teknologi til nye markeder på en bærekraftig måte. GCE NODE er en del av Norwegian Innovation Clusters-programmet, og har europeisk «Gold Label»-sertifisering som klynge.

Les mer om GCE Node her

© 2018 Sørveiv Tech 
Bruk av informasjonskapsler