Lønnsom digitalisering

Arrangør: Egde Consulting
31. oktober
13:30 – 14:15
Veteranen

Lønnsom digitalisering

Både private og offentlige virksomheter opplever i dag å bli utfordret av nye aktører, ny teknologi og nye forretningsmodeller. Digitalisering, digital modenhet og digital transformasjon er blitt begreper som alle virksomheter må forholde seg til. Vi vil gjennom denne sesjonen gi innspill til følgende spørsmål:

  • Hvordan møter man disse utfordringene i et marked (eller omverden?) som endrer seg svært raskt?
  • Hva kan virksomheter gjøre for å utfordre seg selv – før andre gjør det?
  • Hvordan er digitalisering knyttet opp til virksomhetens strategiske utvikling?

Mot slutten av sesjonen vil vi også gi et konkret eksempel på hvordan teknologi kan gi nye muligheter og ny forretning gjennom deling av våre egne private data (digi.me).

Om Egde Consulting

Egde Consulting er Sørlandets ledende selskap innen digitale tjenester og er spesialisert innen teknologi, rådgivning, utvikling og design. Vår misjon er; Vi former morgendagens digitale virksomheter. Sammen utvikler vi Sørlandet til den mest attraktive regionen for digital verdiskapning. Egde Consulting har kontorer i Teknologiparken i Grimstad og på Fiskebrygga i Kristiansand. Vi er opptatt av å dele kunnskap og informasjon, for å bidra med å gjøre Sørlandet til en attraktiv region.

Les mer om Egde Consulting her

Foredragsholdere

Foredragsholdere

© 2018 Sørveiv Tech 
Bruk av informasjonskapsler