E-helse

Arrangør: i4Helse, UIA, Egde Consulting
31. oktober
12:30 – 13:15
Baldewin

E-helse

  • Velkommen
  • I4Helse – en arena for innovasjon innen helse. v/Inger Holen, adm.dir. I4Helse.
    • Gjennom i4Helse skal Agder bidra til å utvikle morgensdagens løsninger i helsesektoren. I4Helse skal utløse innovasjon gjennom å samarbeide på tvers av eksisterende strukturer, nivåer og fagfelt.
  •  Innarbeid – innovasjon gjennom samskaping v/Sofie Wass, Postdoc UiA
    • Behovsdrevet innovasjon for inkludering av personer med utviklingshemming i arbeidslivet ved bruk teknologi. Om prosjektet: InnArbeid er et 4-årig innovasjonsprosjekt (2017-2021) som er finansiert av Norges Forskningsråd. Hensikten er å utvikle innovative tjenester og teknologi for at personer med utviklingshemming kan finne, skaffe og holde på et arbeid. Det innebærer en ny tjenestemodell med ulike former for teknologi, som vil støtte overgangen fra skole til arbeid og videre deltakelse i arbeidslivet.

Foredragsholdere

Foredragsholdere

© 2018 Sørveiv Tech 
Bruk av informasjonskapsler